Fr
En
Nl

Thollebeek Tim

Noémie Van Heymbeeck

Rani Vangrinsven

Robbe Timperman

Eva Maesmans

Laure Moraux

Tara Vanisterdael

Gianna Van de Velde

Zoë Meuleman

Ejkiewicz Nikola

Christiaens Jana

Berger Alyzée

Allemeersch Anissa

Nicolas Van Bellingen

Moens Jens

Castelein Lynn

Wojcik Lidia

Julie Van Landeghem

Vogeleer Sibe

Van den Bergh Thomas

Guerron Alvarez Gabriella

Gevart Kimberly

Gurung Shania

Benachir Fadwa

Frerie Maude

Ouaghrib Fosset Elias

Stachecka Martyna

Duran Serafettin

Tawiah Nana

Deridder Emma

Mbaye Madieng

The people of Brussels find unity in their diversity, and resolutely integrate it into almost every positive image of the city's future, which is great to see!

Every inhabitant of Brussels has so many stories and imaginations about the future of this city. Bringing these individual stories and images of the future together in the archive of a Brussels "we" is a wonderful initiative. The fact that we, as young people, can actively contribute to it is fitting.

Les Bruxellois trouvent de l’unité dans leur diversité et l'intègrent résolument dans presque toutes les images positives de l'avenir de la ville, ce qui fait plaisir à voir !

Chaque Bruxellois a tellement d'histoires et d'imaginations sur l'avenir de cette ville. Rassembler ces histoires individuelles et ces images de l'avenir dans les archives d'un "nous" bruxellois est une initiative merveilleuse. Le fait qu'en tant que jeunes, nous puissions y contribuer activement est tout à fait approprié.

Wat me het meest geraakt heeft: "Brusselaars vinden zoveel eenheid in hun diversiteit en nemen dit ook resoluut mee in haast elk positief toekomstbeeld voor de stad, dat is fantastisch om te zien!”"

Elke Brusselaar heeft zoveel verhalen over en verbeeldingen voor de toekomsten van deze stad. Het vastleggen van deze individuele verhalen en toekomstbeelden in een archief van een Brussels 'wij', is een prachtig initiatief. Het feit dat wij daar als jonge mensen actief aan konden bijdragen klopt gewoon helemaal.”