Fr
En
Nl

Zoé Devaux

Birth year :

Année de naissance:

Geboortejaar:

1995

I really enjoyed being able to share and talk with Juliette about her relationship and her perception of Brussels. It was an opportunity to delve into some intimate and personal life stories.

I think it's important to show the diversity of stories told by the people who live in this city. By giving everyone a voice, we show the diversity of the people who are part of our city, live in it and shape it.

J'ai apprécié de pouvoir partager et échanger avec Juliette sur sa relation et sa perception de Bruxelles. C'était l'occasion de se plonger dans des récits de vie intimes et personnels.

Je pense que c'est important de montrer la diversité des récits des personnes qui habitent cette ville. En donnant une voix à chacun-e, on montre la pluralité des gens qui composent notre ville, l'habitent et la fabriquent.

Ik vond het erg leuk om met Juliette te kunnen praten over haar relatie en haar kijk op Brussel. Het was een kans om in een aantal intieme en persoonlijke levensverhalen te duiken.

Ik denk dat het belangrijk is om de diversiteit aan verhalen te laten zien van de mensen die in deze stad wonen. Door iedereen een stem te geven, laten we de diversiteit zien van de mensen die onze stad vormen, erin wonen en haar vormgeven.

Zoé Devaux