Fr
En
Nl

Thalya Sita

Birth year :

Année de naissance:

Geboortejaar:

2002

What has touched me most in the course of this work has been to bridge the gap that separates the younger generation from previous ones and to discover that we have common causes. We are capable of dialogue, of listening to each other's needs without judging them, and of defending our demands together.

I think this project is important for discovering the points of view of people we don't usually get to hear or meet in such a diverse city.

Ce qui m'a le plus touché au cours de ce travail, ça a été de traverser le fossé qui sépare la jeune génération des précédentes et de découvrir que nous avions des causes communes. Nous sommes capables de dialoguer, d'entendre les demandes des un-e-s et des autres sans les juger et de défendre ensemble nos revendications.

Je pense que ce projet est important pour découvrir les points de vue des gens que nous n'avons pas l'habitude d'entendre ou de cotoyer dans cette ville si diversifiée.

Wat mij het meest heeft geraakt in de loop van dit werk is het overbruggen van de kloof die de jongere generatie scheidt van haar voorgangers en te ontdekken dat we gemeenschappelijke doelen hebben. We zijn in staat om in dialoog te gaan, om naar elkaars behoeften te luisteren zonder ze te veroordelen en om onze verzoeken samen te verdedigen.

Ik denk dat dit project belangrijk is om de standpunten te ontdekken van mensen die we normaal niet horen of ontmoeten in zo'n diverse stad.

Thalya Sita